Kullanım Koşulları

Son Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2013

Güneş Mimarlık' a hoş geldiniz!

Siteyi ziyaret etmekle veya kullanmakla, Güneş Mimarlık İnternet Sitesinin ("Site") kullanılmasına ilişkin bu koşullarla bağlı olduğunuzu ve hem bu koşullara hem de Site ile ilgili bütün cari kanunlara, yönetmeliklere ve mevzuata uyacağınızı açıkça kabul etmiş sayılıyorsunuz.

Bu Siteyi sadece kişisel kullanımınız için ziyaret etme, görüntüleme ve bu sitenin sayfalarını sadece kişisel kullanımınız için kopyalama hakkına ve yetkisine sahip olduğunuzu kabul etmektesiniz. Güneş Mimarlık size bu konuda özel ve yazılı olarak yetki vermedikçe, bu sitedeki bilgi ve içeriği, tanıtıcı bilgiler almak ve kişisel kullanım amaçları dışında herhangi bir amaçla kopyalamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi, yayınlamayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi veya başka bir şekilde dağıtmayacağınızı da kabul etmektesiniz.

Ayrıca, Sitede yer alan mimarlık, iç mimarlık , web tasarım da dahil tüm meteryaller, tasarımlar  5846 Sayılı FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU kapsamında olup , kısmen veya tamamen kopyalanması , uygulamaya yönelik çalışmalar yapılması yasaktır. Bu sitenin içeriği ve yazılımı, Güneş Mimarlık' a ve/veya onun tedarikçilerine aittir ve Türk ve uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Erişim ve Müdahale:

Web sayfalarımızı veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden bizim açık ve yazılı iznimizi almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. Güneş Mimarlık web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağınızı da kabul etmektesiniz. Bizim altyapımız üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağınızı da kabul etmektesiniz. Önceden Güneş Mimarlık' ığın açık ve yazılı iznini almadan, bizim web sitemizin içeriğini kopyalamayacağınızı, çoğaltmayacağınızı, değiştirmeyeceğinizi, bu içerikten türev eserler yaratmayacağınızı ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğinizi (ticari olmayan ve kişisel amaçlarla kullanım durumları hariç) kabul etmektesiniz.

Bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, Sitenin yetkisiz çerçevelenmesi veya siteye yetkisiz bağlantı ya da sitede bulunan bir robot,örümcek veya başka otomatik aletin yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere sitenin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasaktır ve bu tür kullanım halinde, gerekli araştırmalar yapılacak ve medeni hukuk ve ceza hukuku tedbirleri ve ihtiyati tedbirler de dahil olmak üzere gereken bütün uygun hukuki tedbirler alınacaktır.

Siteyi başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanmanız da dahil, siteyi kullanmanızdan dolayı uçuncu şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, yapabiliceği talepleri ve makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceğinizi ve onların bu zararların gidereceğinizi de kabul etmektesiniz.

Güneş Mimarlık, sitenin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. Site ve içeriği "olduğu gibi" ve "mevcut haliyle" esasında sunulmaktadır. Güneş Mimarlık, sizin siteden yüklediğiniz dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. Güneş Mimarlık, sitenin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. Güneş Mimarlık, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, bu sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

Siteyi kullanmakla, Site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz. Ayrıca, İstanbul Merkez mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmektesiniz.

Güneş Mimarlık © 2013 | Privacy Policy

Ihlamurkuyu Mah. Mine Sok. No: 2/4 Ümraniye/İSTANBUL  t :+90 216 6100994  f :+90 216 6100640  m: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.